Tisztul a Magyar Nép 1.

Tisztul a Magyar Nép! Kirajzolódik a MAGYAR EMBER! A magyar ember, már nem a másik szidásával jut előre, hanem az értékes munkájával!

Milyen furcsa, hogy a pártok mindent elmondanak egymásról… minden igazat, csak mert párt és vezérfanok “vagyunk” ezért saját pártunkról nem hisszük el, csak a másikról… Minden pártot utolért és beépültek a bűnöző korrupt fazonok! Aki a magyar emberért és a Hazánkért tenni akar, az kilép, feláll a mocskos, zsebét tömő bársonyszékéből.. beáll a nép közé és velük együtt kivívja a szabadságot! Ha még van köztük becsületes, az akkor ezt teszi! Hát ha még, aki nem jött rá, aki nem vette észre, hogy a változás ami ott hozható, az nép és Magyar ellenes… életellenes! Aki még nem vette észre, hogy az életünkre törtek, vagy nem akarja, hát pusztuljék ha akar ő maga… de ne húzzon a sötétbe le másokat, ártatlanokat!

Nincs jobb, nincs liberális, nincs bal! Ingyen cirkusz van hülye gyerekeknek! Mindig az van mondva, amit hallani akarunk!!! El hisszük és aztán minden megy tovább! Vannak a pártok és vannak, akik a pártokkal vannak és van a NÉP! Tessék mindenkinek választani, mert nem érünk rá!

Minden EMBERNEK választania kell!

A NÉP az életéért a szabadságáért harcol és a gyermekeiért! Aki a pártjáért és vezéréért, annak gondolom nincs családja, gyermekei, mert ha igen, akkor annak ellenségeként! A politikus meg miért, csak saját magáért a pozícióért. Mert ha a Népért akar, akkor kiszáll a mocsokból és leereszkedik a népéhez, hogy felemelhesse! Mert ha benne van a szikra, az az ősi szikra, ami őseink véréből maradt nekünk, akkor abban lángra gyúl és tudja mi a dolga! Tudja, hogy a népnek az ő bársonyszékéből nem lesz jobb! Bár nekem sem onnan tették a jót soha, de nem is vártam… DE! Hogy nem tesznek jót még csak csak, de hogy az életemre törnek, hogy most már onnan bántanak! Na neee! Azt már nem!

Lerövidítem! Választani kell!

Magyar nép, gyermekeid – Pártvezér, pártod. Csak e kettő között kell! ÉS KELL!

CsodaszarvasA Magyar nép, a magyar ember… tudom évtizedeken keresztül azt tanították, hogy a magyar, lop, csal, hazudik, irigy, és árulkodik… megtanultuk, sajnos azonosultunk is vele, de mostantól mást tanulunk, a magyar ember becsületes, igazmondó, odaadó, segítőkész, dolgos….stb…. és ezzel fogunk azonosulni! Tehát, aki meri szidni a magyar embert, az vagy nem magyar, vagy nagyon nagy gazember! Hát meg kell tudnunk hogy ki a magyar és ki a bűnöző!!?? Mindenki tisztítsa ki magát, ilyet csak magyar ember tud! Mert aki nem magyar, abban nincs a szikra és nincs ami fellángoljon! Magyar ember másik embert nem szid!!! És a magyar nem birka!!!!! No ha ez ellen kifogás adatik… állok elébe örömmel! Itt az idő, hogy megtudjuk, ki a magyar, ki az EMBER, és kiknek kell egy helyen együtt lenni!

Aki neveket imád, és neveket mocskol, neveket kántál… Vigyázz mert becsap!! AKI MÁS EMBERT szid, bánt, abban a gonosz lakozik! Innen lehet felismerni!

Azt hiszed, hogy aki egyszer mocskol valakit, az holnap nem fog Téged??!! ÉSZEN LEGYÉL DRÁGA MAGYAR NÉP! Hol a mocskoló beszéd onnan menekülj, mert mocskos leszel Te magad is!

Köszönöm, hogy elolvastatok Drága Barátaim! Magyarok! Éljen a szabadság!

A Haza nem eladó!

2 hozzászólás a(z) “Tisztul a Magyar Nép 1.” bejegyzéshez

 1. Tehát a magyar ember maga a béke és aki békés az mindenki magyar?! 🙂 Aki elutasítja a háborút, a bűnt, a mocskot, a mások bántalmazását, kihasználását, leigázását…. az a Magyar! Minden népek első anyja magyar?! Kiben a béke és a megértés, az elfogadás, a tisztesség a munka szeretete… mindegy milyen nyelven beszél, az a magyar? Hogyan ismerjük fel egymást mi magyarok…? Csak nem így? Hiába van magyar neve, hiába szól magyarul… Ha nincs benne a magyarok becsülete…! Ajaj, ezért lehet, hogy kapok… 🙂

 2. A 24 Hun Törzsszövetség Kr.e. 4O4O-ben alakult meg Ordoszban!
  Posted on március 10, 2013 Szerző: arieshu

  HUN-birodalomStart Video

  Hunn Birodalom, империи гуннов, Hunn Khaganat, Hun İmparatorluğu

  hun_keresztA 24 Hun Törzsszövetség Kr.e. 4O4O-ben alakult meg Ordoszban azoknak a törzseknek a közreműködésével, aki már Ataiszon is szövetségben voltak.
  Kaza-hun (Kazakok), Széki-hun (Székelyek), Türk, Jász, Lett, Bolgár, Manysi, Kabar, Úz, Mari, Tatár, Mongol, Kun, Manzsu, Suoma, Vót, Baskir, Újgur, Avar, Észt, Komi, Csuvasz, Vepsze, Mordvin. További HUN törzsek
  Az ősi társadalmak közül ez az egyedüli közösség, melyet a 24 törzs életét alkotmányos pontokba foglaló, összefogó és irányító életforma jellemez. Időszámításunk előtt 6000-ben az életképesen működő KÁLL (uralkodó) alkotmányos intézményének létrejöttekor három pontban határozták meg alkotmányukat.

  1. A KÁLL köteles mindenki panaszát meghallgatni és uralkodni.
  2. A földmunkát végzőket cselekedetükben békén kell hagyni.
  3. A várakban dolgozó tárkányok, böszörmények békében éljenek.

  AtaiszEzt a három pontot még Ataiszban alkották. E földrész elsüllyedése előtt Ataisz fővárosában – Dorozsmában – hozták létre a fenti törzsszövetséget a Vezéri Tanács, az Öregek Tanácsa, valamint a Fejedelmek és Királyok Tanácsa javaslatára. Ez a három pontból álló alkotmány, Kr.e. 3870-ben Debrecenben öt pontra, majd később 24 pontosra bővült, és ez szolgáltatta az alapot az 1222-ben kiadott Aranybullához.

  A mai napra az utolsó információ: időszámításunk előtt 3540-ben történt meg a tizenkettedik feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta. Erről hallott Ábrahám, és erről tudósít a Biblia.

  A magyarság szempontjából (A Kárpát medencét leszámítva) a legfontosabb földrész Ataisz. Nevét a Tórem mitológiából ismert Atya-Istenről, Ata-Isisről kapta. A Csendes-óceánon volt található, a jelenlegi Hawaii-szigetek képezték az észak-, északkeleti csücskét.

  MUAz utolsó jégkorszakot megelőzően őseink a Meleg Vizek Birodalmában, azaz a mai Kárpát-medencében éltek. Ezért van az, hogy a szavárd-magyarok 2004-ben már a 21.504. év számításánál tartanak! A hirtelen beköszöntő hideg elől azonban el kellett menekülniük. Azon fejlettebb népek, akik jól értettek a hajóépítéshez – a kataklizmák következtében a Csendes-óceánból újonnan kibukkanó földrészre, Mú egykori maradvány szárazulatára – Ataiszra menekültek, csakúgy, mint néhány más nép a Pamírból, Kaukázusból, stb.

  Különböző törzsek éltek tehát itt, mégpedig a Fekete- és Fehér-hunok, az agabák, az úzok (a majdani pal-úzok, azaz palócok, illetve gara-úzok, azaz grúzok ősei), az indijók, a maják, a sakák (a majdani szkíták ősei), a környező szigeteken pedig az as nép (a majdani aztékok ősei). Ezen tözseknek aztán számos nemzetségük alakult ki az idők során. Már Ataiszon is éltek magyarok, ám e név mögött nem egy bizonyos törzset kell érteni, sokkal inkább egy gyűjtőfogalomról, s egyfajta szellemi minőségről van szó, melyről ezt rótták le őseink:

  „ AnyahitaA Magyarok, az egyistenhívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak.

  Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték.
  Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset, hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak.

  Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak, hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket.” (1. B. Arvisura, Kr.e. 4000-4040.)

  Itt sohasem volt tél, így a klíma ideális feltételeket biztosított a mezőgazdaság számára, az emberek rendkívüli jólétben éltek, hiszen a domboldalakon teraszos földművelés, míg a síkságokon csatornázott öntözéses gazdálkodás folyt, s így minden szükséges élelmet meg tudtak termelni. A hegyoldalak erdőségeiben fakitermelés folyt, innen a rönköket a folyón úsztatták le a Hun-tóhoz, ahol a kézművesek megmunkálták azokat.

  A magyar őstörténet része és szervesen hozzátartozik a bizonyítékokat felmutató része az Arvisura és az Arvisura világkép! –

  Arvisura
  Az Arvisura szent irat, krónika, mely meghatározatlan idő óta íródik. Leírások szerint a Földön Anyahita kezdte el írni. Anyahita égi eredetű asszony, aki hét társával együtt érkezett több mint tízezer ezer éve Ataisz szigetére. Űrhajójuk meghibásodott, így nem tudtak visszatérni lakóhelyükre, a Szíriuszra.

  Itt a Földön több gyermeke született, de egyik gyermeke, (VAN nevű) születésekor Anyahita megbénult. Ekkor kezdte el leróni az égi tudást, az ő Arvisuráját.
  Az Egyisten hitet hirdette, melyből később több földi próféta is táplálkozott.

  ManiLehet kételkedni vagy csodálkozni, de ilyen volt például Buddha, Jézus urunk és Mani.
  Buddhát és Jézust mindenki ismeri, de Maniról szinte semmi ismeretünk nincs.
  Pedig van mit tanulni róla és tőle. Mani, Krisztus után a harmadik században élt Perzsiában. A Jézusi szeretetvallást tanította. Az ősi magyar ajkú népek nagy része is maniheus vallású volt abban az időben. A maniheus hit Árpád idejében is nagyon elterjedt volt. Többek közt ezt is az úgynevezett pogány vallások közé sorolták, mint mindent, ami nem egyezett az akkori római keresztény vallás tanaival.

  A régi szíriuszi csoportok Anyahitát Boldogasszonynak hívták.

  Azért, hogy az előbbieket jobban megérthessük, és földrajzilag is elhelyezhessük, lássunk néhány adatot. Több ezer évvel ezelőtt a Föld arca más volt, mint manapság. Több olyan földrész, illetve sziget is volt, melyek ma már nincsenek a felszínen.
  Ilyen volt például Lemúria (Kr.e. kb. 150 000-ig létezett Afrika és India között), (Madagaszkári, lemúr majom!), valamint a Mu nevű kontinens (Kr.e. kb. 22 000-ig létezett). A Csendes óceánon helyezkedett el. A mai Ausztrália volt a legnyugatibb része, és Amerika középső részénél volt az északi határa, attól pár ezer kilométerre.
  Forrás: http://www.prenoszilsandor.eoldal.hu/cikkek/rovasiras-tankonyv-5-6-fejezet

  magyarok_istene_650
  About these ads